Zárórendezvény

"Mintaszerű intézményi struktúra, KKV Kompetencia- és Tudásfejlesztési Szakemberképző Központ létrehozása a Közép-dunántúli régióban."

Stratégiai együttműködésre irányuló szándéknyilatok ünnepélyes aláírásával, zárórendezvény keretében adtak számot az ICT Balatonfüred projekt konzorciumának tagjai a projektben elért eredményeikről. 

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, a BME VIKING Nonprofit Zrt. és a PANNON-PÓLUS non-profit Kft. alkotta konzorcium projekt célja a KKV-k szakember utánpótlási, továbbképzési, K+F igényeinek kielégítésére alkalmas stratégiai együttműködés, mintaszerű intézményi pilot modell kialakítása, ennek keretében oktatásszervezési módszertan, képzési program kidolgozása, KKV Kompetencia- és Tudásfejlesztési Szakemberképző Központ és Kutatóműhely létrehozása volt a balatonfüredi innovációs központban.

Kiemelt nemzeti szintű célkitűzés az informatikai szakemberhiány csökkentése, az oktatási rendszerből kikerülő fiatalok számára gyakorlati tudás biztosítása már a képzés ideje alatt. Ezen célkitűzések eredményes megvalósítása elősegíti a munkaerő piaci elhelyezkedését, a vállalatok oldaláról versenyképes munkaerőt biztosít, ami az iparág fejlődésének egyik záloga. Mindezen túl a tudás-intenzív iparágak vidéki régiókba vonzása kulcsfontosságú a területi gazdasági egyenlőtlenségek felszámolása szempontjából. A szakember utánpótlás biztosítása és folyamatos továbbképzése kulcskérdés a balatonfüredi innovációs központban működő akkreditált klaszter tagvállalatok számára is.

A fenti célok gyakorlati megvalósításaként a projektben sor került konkrét, a klaszter tagvállalatok igényeihez igazított professzionális szakmai továbbképzésekre („tűszerű” képzések) a vállalatok szakemberei számára.
Emellett kialakításra került a duális képzés bevezetésének szakmai háttere, a képzés beindításához nélkülözhetetlen szakmai módszertan- és tananyag fejlesztés is.

A projekt eredményeként Balatonfüred az egyetemi és az ipari szféra közvetlen összekapcsolásával kutatóközponti szerepet lesz képes betölteni. A fejlesztés helyszínén integrálódó egyetemi tudás, valamint a vállalati igények és kompetenciák rugalmas felmérésével, összekötésével olyan új együttműködési lehetőségek nyílnak meg, melyek proaktív kezelése révén jelentős piaci, üzleti rések lefedése válik lehetővé. A projekt nyertesei a régió, a régióban tevékenykedő klaszter tagvállalatok, informatikai vállalkozások, azok munkatársai és ügyfelei.


A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósult meg.