Rólunk

A Rendszertudományi Innovációs Központ (RIK) Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2008-ban alakult a Balatonfüredi Kistérség központjában kifejezetten az Innovációs Központ megvalósítása céljából.

Társaságunk alapítói körébe tartozik (egyik vállalatán keresztül) Balatonfüred Város Önkormányzata, a helyhatóság egyúttal stratégiai együttműködő partnere is a RIK-nek. A város 2007-2010 évekre elfogadott Gazdasági Programja elsődleges célként tűzte ki a település kistérségi szerepének erősítését, a gazdaságélénkítést és a munkahelyteremtést.

A Rendszertudományi Innovációs Központ missziója, mely egy teljes körű edukációs szolgáltatási paletta kialakítására, valamint a kutatási és innovációs tevékenységek átfogó előmozdítására irányul, egybeesik az önkormányzat stratégiai szándékával.

Az Innovációs Központ létrehozása melletti másik fő tevékenységi ág keretében - a szintén stratégiai partnernek számító egyetemekre alapozva (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Pannon Egyetem Műszaki Informatikai Kar, Szegedi Tudományegyetem Természettudományi és Informatikai Kar) – a RIK kialakította saját kutató-fejlesztő részlegét. E háttér lehetővé teszi az Innovációs Központ számára, hogy konkrét kísérleti fejlesztésekben vegyen részt együttműködő partnerként, alvállalkozóként.

A Rendszertudományi Innovációs Központ elsősorban a régió és az ország egészének digitalizációs profilú vállalataira, valamint innovatív kis- és középvállalkozásaira koncentrál. A Rendszertudományi Innovációs Központ Zrt. folyamatosan figyelemmel kíséri az egyetemeken folyó tudományos munkát. Erre építve alapfeladatának tekinti, hogy kutatás-fejlesztési projekteket generáljon, továbbá pályázati lehetőségek felhasználásával a kutatások pénzügyi és menedzsment hátterét biztosítva sikerre vigye azokat.

Az egyetemi szférában megszülető kutatási eredmények közreadását, szakmai-üzleti fórumokon való megvitatását az Innovációs Központ konferenciák, workshopok szervezésével is támogatja.

A RIK Zrt elsősorban a BME-vel (és több térségi szakképzési centrummal) kialakított stratégiai partnersége révén aktívan képes hozzájárulni az egyetemi és középfokú szakemberutánpótlás biztosításához, valamint a munkaerőállomány színvonalának fejlesztéséhez. Az edukációs program részeként a bérlői kör, valamint a klasztertag vállalatok és vállalkozások szolgáltatják a gyakorlati képzőhelyeket. A részvételből származó előnyök nyilvánvalóak: e piaci partnerek biztosítani tudják önmaguk számára a jól képzett, speciális tudással rendelkező szakemberutánpótlás folyamatos rendelkezésre állását.

A Rendszertudományi Innovációs Központ egy új, innovatív és hiánypótló technológia-inkubációs szolgáltató szervezet. A Központ és stratégiai partnerei – mindenekelőtt a BME - által nyújtott szolgáltatáspaletta elsősorban a digitalizáció területén jelentős multiplikatív hatást gyakorol az ország, a régió és a tájegység gazdaságára egyaránt.


A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósult meg.