Bemutatkozás

A Rendszertudományi Innovációs Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság projektcégként 2008-ban alakult meg a Balatonfüredi Kistérség központjában az Innovációs Központ megvalósítására.

Társaságunk egyik alapítója (társaságán keresztül) és stratégiai együttműködő partnere Balatonfüred Város Önkormányzata. A város 2007-2010 évekre elfogadott Gazdasági Programja elsődleges célként tűzte ki a település kistérségi szerepének erősítését, a gazdaságélénkítést és a munkahelyteremtést. A program az Innovációs Központ helyszínéül szolgáló telek ingatlanon oktatási központ létesítését jelölte meg feladatként.

A Rendszertudományi Innovációs Központ stratégiai célkitűzése, mely a OKTATÁS-KUTATÁS-PROJEKTMEGVALÓSÍTÁS tevékenységek együttes megvalósításában összegezhető, egybeesett az önkormányzati szándékkal.

Ennek megvalósítása érdekében 2008. végén Európai Uniós pályázatot nyújtottunk be az Innovációs Központ létrehozására. A tulajdonosok által biztosított saját forrás mellé jelentős pályázati támogatás társult. 2010. harmadik negyedévében kezdtük meg az Innovációs Központ felépítését, a műszaki átadásra 2011. szeptemberben került sor.

Az Innovációs Központ létrehozása mellett másik fő tevékenységünkként - a szintén stratégiai partnereinknek számító egyetemi kutatás-fejlesztési központokra alapozva (Pannon Egyetem Műszaki Informatikai Kar, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Mobil Innovációs Központ, Szegedi Tudományegyetem Természettudományi és Informatikai Kar) - kialakítottuk saját kutató-fejlesztő csapatunkat. E fejlesztői háttér lehetővé teszi számunkra, hogy konkrét kísérleti fejlesztésekben vegyünk részt együttműködő partnerként, alvállalkozóként.

A Rendszertudományi Innovációs Központ elsősorban a régió innovatív kis- és középvállalkozásaira koncentrál, főként azokra, amelyek az informatika és infokommunikációs technológia területén működnek.

A Rendszertudományi Innovációs Központ Zrt. folyamatosan figyelemmel kíséri az egyetemeken folyó tudományos munkát. Erre építve feladata, hogy kutatás-fejlesztési projektötleteket generáljon, továbbá, hogy pályázati lehetőségek felhasználásával a kutatások pénzügyi hátterét biztosítsa, megerősítse.

Az egyetemeken megszületett kutatási eredmények megismertetését, megvitatását az Innovációs Központ konferenciák, workshopok szervezésével is támogatja.

Az Innovációs Központ hozzájárul az egyetemi oktatás fejlesztéséhez. A gyakorlati képzés hátteréül vállalkozásaink szolgálnak, akik ez által biztosítani tudják maguk számára a jól képzett, speciális tudással rendelkező szakemberek utánpótlását.

A Rendszertudományi Innovációs Központ egy új, innovatív és hiánypótló technológiainkubációs szolgáltató. A Központ által kínált szolgáltatás jól strukturált és széles körben elérhető. A Központ partnereivel és infrastruktúrájával jelentős multiplikatív hatást tud gyakorolni a régió és a kistérség gazdaságára.


A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósult meg.